• Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España

Presentación

• Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

• Textos revisats i actualitzats.

• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

• Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.

• Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics.

• Realització de simulacres de proves i preparació de casos pràctics.

• Preparació de l’entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

• Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

Requisitos

Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s´apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.
Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l´edat de 55 anys.
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.
No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques.
Estar en possessió del títol de ESO, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i, a Catalunya, nivel II C de cat.

Programa

• La Constitució Espanyola. Estatut d´Autonomia de Catalunya.

• Sistema espanyol de Biblioteques.

• Biblioteques Nacionals, Públiques, Universitàries i Especialitzades.

• Els Centres de Documentació.

• Serveis als usuaris.

• Gestió, selecció i adquisició, registre, ordenació, conservació i avaluació de la col•lecció.

• Construcció, instal•lacions i equipament d´una biblioteca.

• El document. Anàlisi documental. Catalogació.

• Catàlegs. Sistemes de classificació. El sistema CDU.

• Automatització de Biblioteques.

• Cooperació bibliotecària. Sistemes i xarxes.

• La Bibliografia. L´arxivística.

• El llibre. Història del llibre i les biblioteques des de la invenció de la impremta fins als nostres dies. Futur del llibre.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros cursos de preparación de oposiciones de...