Campus Training

Oposiciones Mossos d´ Esquadra

Campus Training
Este curso no está actualmente activo en nuestra Web
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Barcelona
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Información no disponible
 • Lugar:
  Barcelona
  España
 • Condiciones:
  Mensualidades a tu Medida

Presentación

Activitats que desenvolupen
- Funcions de policia de seguretat ciutadana: protecció de persones i béns, protecció d´edificis, investigació, patrulles, etc.
- Funcions de policia administrativa: vetllar pel compliment de les lleis, ordres i disposicions de la Generalitat i l´Estat, etc.
- Funcions de policia judicial: en unitats dependents funcionalment de jutges, tribunals i ministeri fiscal per a la investigació i descobriment de delictes.
- Funcions de policia de trànsit: en funció dels acords entre l´Estat i la Generalitat.

Programa

MÒDUL 1. LEGISLACIÓ NACIONAL
Tema 1. La Constitució Espanyola
Tema 2. El Tribunal Constitucional
Tema 3. Les Corts Generals
Tema 4. La Corona
Tema 5. El Govern
Tema 6. L´Administració
Tema 7. Organització Territorial de l´Estat
Tema 8. Les comunitats autònomes
Tema 9. El Poder Judicial
Tema 10. Llei de Forces i Cossos de Seguretat.
Tema 11. Drets Humans.
Tema 12. Unió Europea

MÒDUL 2. ÀMBIT DE LES CIÈNCIES SOCIALS, CONEIXEMENT DE L´ENTORN I LEGISLACIÓ GENERALITAT
Tema 13. Història de Catalunya (Part I)
Tema 14. Història de Catalunya (Part II)
Tema 15. Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial
Tema 16. Principals variables de l´estructura econòmica i social de Catalunya
Tema 17. La immigració i la societat multicultural
Tema 18. L´àmbit sociolingüístic
Tema 19. El canvi social producte de les noves tecnologies de la Informació
Tema 20. L´home i l´equilibri ecològic
Tema 21. Principals corrents artístics i culturals
Tema 22. L´Origen de la Generalitat.
Tema 23. Antecedents de l´Estatut vigent
Tema 24. La Generalitat durant la República
Tema 25. L´Estatut d´Autonomia
Tema 26. Organització Administrativa de la Generalitat

MÒDUL 3. LEGISLACIÓ GENERAL I ESPECÍFICA
1. Constitució Espanyola de 1978
2. Estatut d´Autonomia
3. Llei 4 / 2003 d´Ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya
4. Llei 19/1983, de creació de la Policia de la Generalitat
5. Llei 10/1994 de la policia de la Generalitat – Mossos d´Esquadra
6. Decret 183/1995 de règim disciplinari dels Mossos d´Esquadra
7. Decret 184/1995 de Regulació d´uniformes... dels Mossos d´Esquadra.
8. Decret 102/1998 de Competències de la Generalitat en trànsit, circulació ...
9. Decret 243/2007, d´Estructura del Departament Interior, Relacions Institucionals ...
10. Decret 401/2006, Reglament de provisió de llocs de Mossos d´Esquadra
11. Resolució INT/1828/2004, d´aplicació del Codi Europeu d´Ètica de la Policia
12. La Construcció d´un Espai de Seguretat, Justícia i Llibertat.

Cursos relacionados que SÍ están activos

Publicidad

Ver otros cursos de preparación de oposiciones de...