Auxiliar administratiu de l´Estat

Imparte:

Orbita Gironina
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España

• Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

• Opció a assistir a classes presencials.

• Textos revisats i actualitzats.

• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

• Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.

• Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.

• Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o d’aquells estats en què s´apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.
Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l´edat de la jubilació forçosa.
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.
No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques.
Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, ESO, FP 1 o equivalent.

• La Constitució Espanyola de 1978

• El Tribunal Constitucional. La Corona Successió i Regència

• Les Corts Generals: Congrés i Senat. Defensor del Poble.

• El Poder Judicial. El Tribunal Suprem. Organització judicial.

• El Govern i l´Administració.

• L´Administració General i Perifèrica de l´estat.

• L´organització de l´Estat i de la U. E. Institucions.

• Dret Administratiu. Procediment i recursos. Òrgans.

• El personal funcionari. Promoció. Drets i deures. S.S.

• El Pressupost de l´Estat a Espanya.

• Atenció al públic. Concepte de document, registre i arxiu.

• Ofimàtica bàsica: L´entorn Windows.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

 • Oposición
 • Precio
 • Inicio
 • Lugar
Ver otros cursos de preparación de oposiciones de...