• Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España

• Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

• Textos revisats i actualitzats.

• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

• Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.

• Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

• Atenció personalitzada mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.

• Preparació de l’entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

• Preparació de totes les proves físiques.

• Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

• Tenir nacionalitat espanyola, ser major de 18 anys i tenir-ne menys de 30 (ni complir-los durant l’any de convocatòria).

• No estar privat dels drets civils i acreditar a través de declaració, una bona conducta.

• No tenir antecedents penals.

• No haver estat separat a través d’expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni estar inhabilitat per l’exercici de funcions públiques.

• Compromís de portar armes, i en el seu cas, de poder arribar a utilitzar

• El temari consta de 25 temes que poden classificar-se en tres matèries:

- Ciències jurídiques (16 temes).

- Socio-Cultural (4 temes).

- Tècnico Científiques (5 temes).

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

 • Oposición
 • Precio
 • Inicio
 • Lugar
Ver otros cursos de preparación de oposiciones de...